21/10/2016 – Bestuursvergadering

Aanwezig: Bram, Luc, Luk, Marc en Steven. Op de agenda het invullen van de subsidie-aanvraag. Luc heeft het afgelopen jaar samengevat en gebundeld. Luk vult de online aanvraag in en stuurt deze door. Luc stelde ook het boekje samen, Bram gaat dit afdrukken. Het geplande waarneemweekend met de tent zal niet doorgaan. Op de kerstmarkt van school het trapleerke zullen wij niets verkopen, wel zijn we aanwezig met een klein tentje en enkele telescopen om onze vereniging bekend te maken. De lessenreeks in het voorjaar willen we nog een keer organiseren, eerste afspraken werden gemaakt om de layout van de presentaties gelijk te krijgen, dit moet verder opgevolgd worden. We gaan de inhoud van de cygni site over zetten op de vvs-site, het webadres zal in de toekomst automatisch hiernaar doorlinken. De technologie op de vvs-site is moderner en hier zijn alle kalenders gebundeld, ook wordt een groter publiek bereikt. We gaan meer inzetten op sociale media en een facebookpagina, twitteraccount, instagramdinges etc. openen.